other


מחויבות שירותn. ationwideמאוחדים hotline לקבלת ייעוץ, תיקון ותלונות שירות 020-38289279 / 38288266, מתן כל השנה (למעט הלאומי חגים) Hotline שירות.

אחריות תוקף: שנה אחת

אםהמוצר שובר למטה במהלךשימוש רגיל בתקופת האחריות, אנו מספקים לאחר המכירה שירות.


אנחנולא יהיה אחראי על כל כישלון של המכונה שנגרמת על ידי שבירה מעשה ידי אדם, כל שימוש לא נורמלי, תיקון או שינוי, מתן אספקת חשמל לא תקין, ירידה לאחר הרכישה, העברת או רע התחבורה, וכו '


הכל לאחר המכירההשירותים הניתנים על ידי החברה שלנו הם עבור המוצר עצמו רק.


לחץ כאן כדי להשאיר הודעה

השאר הודעה
אםאתה מעוניין במוצרים שלנו רוצה לדעת פרטים נוספים, נא להשאיר הודעה כאן, אנו נענה לך ברגע שאנחנו יכולים.

בית

מוצרים

על אודות

איש קשר