other

שיתוף מקרה Jetion כיתה אינטראקטיבית חכמה הציג לתוך Changsha Shazitangוונק בית הספר היסודי של העיר זוהר

Sep 10, 2020עוד 80 מורים מכל רחבי בית הספר השתתפו באימון.
המורים הקשיבו בקפידה, רשמו, ותפסו מיד את נקודות הפעולה ושילבו אותם עם היישום על המקום, במהלךאשר מורים רבים ענו באופן פעיל על השאלות והתאמן אינטראקטיבי.

לחץ כאן כדי להשאיר הודעה

השאר הודעה
אםאתה מעוניין במוצרים שלנו רוצה לדעת פרטים נוספים, נא להשאיר הודעה כאן, אנו נענה לך ברגע שאנחנו יכולים.

בית

מוצרים

על אודות

איש קשר