other

מה הם מרכיבי חכם בכיתה?

June 21 , 2021

זה שימוש חדשני ומשמעותי של הטכנולוגיה הופך את הדרך שבה המורים מלמדים וסטודנטים לומדים בבתי ספר. כלים בכיתה חכמה הם הצלחה כי שיטות אטרקטיביות חזותית של הוראה לעסוק אודיו-חזותי חושים ומוכחים להיות מושכים יותר לסטודנטים.

המרכיבים הכלליים של כיתה חכמהמורכב של:

i) אינטראקטיבי לוח לבן
II) מסמך מצלמה / Visualisers
III) ההרצאות הקלטה מצלמות
iv) מרחק מערכות למידה
V) מיקרופונים


אינטראקטיבי לוח לבן

עמוד השדרה של כל כיתה חכמה, אינטראקטיביים לוחות לשחק תפקיד אינטגרלי בסיוע למורים ולסטודנטים לעסוק בכיתה. שנעשו כדי להתאים את החשיפה הגוברת של ילדים לטלפון חכם וטכנולוגיה אחרת, לוח לבן מגיע עם מגוון מרגש של תכונות להוסיף תחושה של התרגשות לכל כיתה הפגישה.


מסמך מצלמה / Visualisers

ויזואליזר או מצלמת מסמךהוא פשוט לשימוש כלי למידה דיגיטלית גמישה המאפשר למורים למסמכים פרוייקט על גדול מסכים.


ההרצאות הקלטה מצלמות

מורים יכולים להשתמש במצלמות דיגיטליות כדי לשפר את החינוך בתוך ומחוץ לכיתה. מצלמת אינטרנט דיגיטליתעושה ללמוד חוויה מהנה וקוגניטיבית כמו השיעורים דורשים לתלמידים לתכנן אילו תמונות לקחת אירועים שונים כגון טיולי שדה, ביקורים בתחומים היסטוריים או גיאוגרפיים של חשיבות ועוד, ובכך שיפור לימוד ניסיון.


מרחק מערכות למידה

בכיתה ועידה מערכות לא רק להתחבר לתלמידים למורים מומחים, אלא גם לאפשר לתלמידים לחוות כמות בלתי הולמת של חקירה. תרבות שיתוף יוזמות, רמקולים אורחים וגישה לתווים מעניינים מכל רחבי העולם, לאפשר לתלמידים להיות חוויה חדשה כל יום בלי צורך להשאיר את הכיתה. זה מסייע בבתי הספר לחסוך כסף על נסיעות, תוך מתן תלמידים עם למידה ייחודית הזדמנות.לחץ כאן כדי להשאיר הודעה

השאר הודעה
אםאתה מעוניין במוצרים שלנו רוצה לדעת פרטים נוספים, נא להשאיר הודעה כאן, אנו נענה לך ברגע שאנחנו יכולים.

בית

מוצרים

על אודות

איש קשר